Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Poręczenia udzielane przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o. o. ze środków własnych mają charakter cywilnoprawny i regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2016 roku, poz. 380 ze zm.) Zgodnie z art. 876 KC przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oznacza to, że ryzyko Instytucji finansującej związane z finansowaniem działalności bieżącej lub inwestycyjnej Państwa przedsiębiorstwa spoczywa na naszym Funduszu.

BENEICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenia mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego.

KOSZT PORĘCZENIA

  •     Zgodnie z taryfami prowizji i opłat dostępnych tutaj >>

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

  •      Kredyt obrotowy
  •      Pożyczka obrotowa
  •      Kredyt inwestycyjny
  •      Pożyczka inwestycyjna

WARUNKI POĘCZENIA

  •      Wysokość poręczenia do 80% wartości kredytu lub pożyczki
  •      Maksymalna wartość poręczenia 930.000,- zł
  •      Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.250.000,- zł
  •      Maksymalny okres poręczenia 60 miesięcy
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok