Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

bip

Aktualności

Poręczenia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

We współpracy z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA, który podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i zarządzania środkami funduszu poręczeniowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej zachęcamy do zapoznania się z ofertą

Dzięki przekazanym środkom Fundusz przygotował ofertę na wsparcie w formie poręczeń Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) z przeznaczeniem na wsparcie podmiotów nieposiadających środków na zabezpieczenie zobowiązań dłużnych wymaganych przez instytucje finansowe, jak również środków na pokrycie wadiów wymaganych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych, w których PES mogłyby startować oraz zobowiązań z tytułu należytego wykonania umów oraz usunięcia wad i usterek w umowach, których stroną są PES.

Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES, w tym przedsiębiorstwa społeczne, ubiegające się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego. Finansowanie dłużne uzyskane z pomocą instrumentu powinno być dzięki temu łatwiej osiągalne dla PES od dostępnego na wolnym rynku.

Zapoznaj się z materiałami >>

Rating ŚFP- styczeń 2023

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. po raz kolejny został oceniony przez Agencję Ratingową Eurorating Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Od kilku lat ocena funduszu pozostaje na poziomie inwestycyjnym A- (z perspektywą stabilną), co oznacza niski poziom ryzyka kredytowego, wysoką wiarygodność finansową i zdolność do obsługi zobowiązań oraz przeciętną odporność na wpływ niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy czas. Aktualny rating ŚFP Sp. z o.o. można pobrać ze strony Agencji EuroRating.

certyfikat SFP 01 2023

O MOŻLIWOŚCIACH KORZYSTANIA Z PORĘCZEŃ DLA ZAKŁADAJĄCYCH I ROZWIJAJĄCYCH WŁASNĄ FIRMĘ

 DSC1128Korzystne, skuteczne i łatwe do uzyskania poręczenie – to podstawowy warunek dostępu do instrumentów pożyczkowych przeznaczonych na rozwój firm. O możliwościach rozszerzenia dostępu m.in. do pożyczek inwestycyjnych i obrotowych dla MŚP dyskutowano na spotkaniu z udziałem Dyrektor WUP Aleksandry Marcinkowskiej oraz przedstawicieli Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego: Prezesa Zarządu - Edyty Suchoń i Zastępcy Prezesa Zarządu Mariusza Jędrzejewskiego.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, współpracując z czołowymi bankami i instytucjami finansowymi, to wiarygodny partner biznesowy oferujący atrakcyjne możliwości poręczania pożyczek przeznaczonych na rozwój i wzrost konkurencyjności firm. Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem oferty i zainteresowanie nią osób zakładających firmę i chcących rozwijać swój biznes dzięki dotacjom z Funduszu Pracy.

Środki, które uzyskuje osoba bezrobotna na podjęcie własnej działalności gospodarczej, to dopiero punkt wyjścia dla dalszego rozwoju nowoutworzonej firmy – ocenia dyrektor WUP Aleksandra Marcinkowska. Z chwilą rejestracji firmy, jej właściciel, już jako mikroprzedsiębiorca, zyskuje dostęp do szeregu instrumentów finansowych umożliwiających dalsze inwestycje i wzrost konkurencyjności. Warunkiem ich uzyskania są m.in. poręczenia, które oferuje Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy.

Warto wiedzieć, że kontakt z Funduszem można nawiązać już na etapie tworzenia biznesplanu i ubiegania się o środki na utworzenie własnej firmy. Możliwość poręczenia na korzystnych warunkach może być istotnym czynnikiem podnoszącym wiarygodność planowanego przedsięwzięcia biznesowego. Wszelkie informacje na temat oferty, a także dane kontaktowe do Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego znajdują się na stronie https://swietokrzyskifp.pl/index.php/kontakt .

Poręczenia pożyczek na odnawialne źródła energii

118836838 3117225048324707 3968452075131826046 n4 września 2020 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Funduszem Poręczeniowym Sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Dzięki tej współpracy Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z zabezpieczenia w formie poręczenia przez ŚFP Sp. z o.o. co ułatwi im dostęp do pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW na działalność związaną z ochroną środowiska. Poręczenie obejmuje do 80% pożyczki, do 60 m-cy, max do 1.000.000,00 zł.

 

Poręczenia pożyczek za 0 zł!!!

25 maja 2020 r. podpisaliśmy Aneks do Umowy o współpracy z Funduszem Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.

Zmiany do umowy obejmują wprowadzenie nowego Regulaminu udzielania poręczeń w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i trudnościami, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Obecnie można ubiegać się o poręczenie pożyczki bez opłat prowizyjnych – już za 0 zł!

Na zdjęciu (od lewej): Justyna Harenza – Prezes Zarządu FPWŚ Sp. z o.o., Mariusz Jędrzejewski – Zastępca Prezesa Zarządu ŚFP Sp. z o.o., Edyta Suchoń – Prezes Zarządu ŚFP Sp. z o.o. , Michał Pietraszkiewicz – Zastępca Prezesa Zarządu FPWŚ Sp. z o.o.

 

 

Źródło: fpws.eu

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok