Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jest spółką utworzoną z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego programu „Kapitał dla Przedsiębiorczych” dotyczącego rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał zakładowy Spółki (opłacony w całości) wynosi 9.999.000 zł. Realizując swoją misję Spółka  od grudnia 2011r. realizuje program poręczeniowy finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego o wartości dofinansowania 20.250.000,- zł.

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jako instytucja finansowa współpracująca na rynku z bankami, poddaje się ocenie ratingowej, przygotowywanej przez EuroRating sp. z o.o., która uzyskała formalną rejestrację w Unii Europejskiej, zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA).

 

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy jest również jednym z udziałowców Krajowej Grupy Poręczeniowej Sp. z o. o., której zadaniem jest wspieranie funduszy poręczeniowych. Przejawem jej działalności jest udostępnianie nowoczesnego systemu zarządzania procesami poręczeniowymi Ogólnopolskiego Systemu Wsparcia Udzielanie Poręczeń. Od 2012 r. Spółka rozpoczęła wdrażanie nowych wystandaryzowanych produktów finansowych tj. poręczenia leasingu, poręczenia portfelowe PLD PLUS, poręczenia wadialne i poręczenia faktoringu.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok