Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

  • Jesteśmy dla Ciebie
  • Twój partner w biznesie
 Popup login module

Aktualności

Tytuł

W wyniku przystąpienia przez Fundusz do kolejnych umów konsorcjalnych zawartych z firmami Leasingowymi, wzbogacona została oferta produktowa Funduszu. Aktualnie oprócz poręczania przez Fundusz kredytów na cele rozwojowe dla klientów (z sektora MŚP) 30 banków i funduszy pożyczkowych z terenu województwa świętokrzyskiego, udziela również poręczeń spłaty wierzytelności leasingowych

Największy - fundusz z największym kapitałem  w województwie świętokrzyskim
Stabilny - udział kapitałowy województwa świętokrzyskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego
Wiarygodny - wysoki kapitał własny i dobry rating finansowy na poziomie inwestycyjnym A- z perspektywą stabilną
Przyjazny - uproszczony dostęp do produktów finansowych
Wszechstronny - duża oferta produktów poręczeniowych

 

MISJA I CEL

Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez udzielanie poręczeń ułatwiających im dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu oferowanych przez  instytucje finansowe oraz ułatwiających pozyskanie zamówień publicznych.


stopka
stopka2