FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Najnowsze

27.01.2015r.
Powołany został nowy Zarząd Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

03.07.2014r.
W wyniku przystąpienia przez Fundusz do kolejnych umów konsorcjalnych zawartych z firmami Leasingowymi, wzbogacona została oferta produktowa Funduszu. Aktualnie oprócz poręczania przez Fundusz kredytów na cele rozwojowe dla klientów (z sektora MŚP) 30 banków i funduszy pożyczkowych z terenu województwa świętokrzyskiego, udziela również poręczeń spłaty wierzytelności leasingowych

16.06.2014r.
Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego, które podsumowało i oceniło działalność Spółki i jej Zarządu w roku 2013 oraz zatwierdziło dokumenty sprawozdawcze i finansowe

 

Pytaj także o nas w punktach informacyjnych Starostw Powiatowych.

Powiaty

a
TWÓJ    PARTNER  W  BIZNESIE

Witamy na stronie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

Pomożemy Twojej firmie w uzyskaniu finansowania, jeśli:

 • Jesteś Przedsiębiorcą
 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Województwa Świętokrzyskiego
 • Chcesz skorzystać z kredytu/pożyczki przeznaczonego na finansowanie działalności gospodarczej
 • Nie posiadasz wymaganych przez Bank zabezpieczeń

 

 

 

 

PORĘCZAMY ZA CIEBIE DO 80%* WARTOŚCI KREDYTU
*Maksymalna kwota poręczenia wynosi aktualnie 1.400.000,00 zł.

Co zyskujesz?

 • poręczenie znacznie zwiększa Twoją szansę na uzyskanie finansowania
 • poręczenie jest szybką i nieskomplikowaną formą zabezpieczenia
 • poręczenie otrzymasz bezpośrednio w banku przy minimum formalności
 • niski koszt naszego poręczenia w porównaniu do innych form zabezpieczenia
 • elastyczne podejście do zabezpieczenia udzielanych przez Fundusz poręczeń

O poręczenie może ubiegać się przedsiębiorca oraz organizacja pożytku publicznego, która:

 • spełnia kryteria definicji mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • złoży wniosek o kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej, z którą Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zawarł umowę o współpracy
 • posiada zdolność kredytową

 

 

 

 

Copyright 2010 © Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy. All rights reserved.