Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
w Kielcach

Twój partner w biznesie


Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"

Dokumenty dla wnioskodawcy – poręczenia kredytów/pożyczek
  Warunki uzyskania poręczenia spłaty kredytu pożyczki UDWŚ Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia spłaty kredytu pożyczki UDWŚ Pobierz
  Zgoda na przekazywanie ŚFP Sp. z o.o. dokumentów UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie współmałżonka Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla konsumenta Pobierz
  Upoważnienie do BIG InfoMonitor dla przedsiębiorcy Pobierz
  Oświadczenie o ochronie danych osobowych UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie o rozliczeniu kredytu Pobierz
  Oświadczenie o celach rozwojowych Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat UDWŚ Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat UDWŚ de minimis Pobierz 
  Taryfa prowizji i opłat KW od 16-01-2017 Pobierz 
Dokumenty dla wnioskodawcy - poręczenia leasingu
  Taryfa prowizji i oplat leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 3 - Oswiadczenie o ochronie danych osobowych_leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 5 - Wniosek o udzielenie poreczenia splaty_leasing UDWS Pobierz 
  Zał nr 10 - Zgoda na przekazywanie SFP Sp. z o.o. dokumentow_leasing UDWS Pobierz 
  Oswiadczenie o celach rozwojowych Pobierz 
  Oswiadczenie wspolmalzonka Pobierz 
  Upowaznienie  BIG Konsument Pobierz 
  Upowaznienie BIG Przedsiebiorca Pobierz 
Pomoc de minimis
  Formularz de minimis UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie 1 UDWŚ Pobierz
  Oświadczenie 2 UDWŚ Pobierz
  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis UDWŚ Pobierz
Dokumenty funduszu
  Regulamin udzielania poręczeń indywidualnych ŚFP Pobierz
  Regulamin poręczeń leasingu Pobierz
  NIP Pobierz
  Regon Pobierz
  KRS Pobierz